Dotazy a připomínky směrujte na switchcup@switchcup.cz.
Sledovat nás můžete i zde facebook.com/switchcup.
Při bankovním styku s námi preferujte toto číslo 2200419358/2010 (Fio).

Na triku to celé máme My dva. Tak se jmenuje i naše hrozebné herní duo.

David Kristek

T: 725 076 739
M: david.kristek@switchcup.cz
(propagace a komunikace, music mix)

Petr Macháň

T: 733 386 704
M: petr.machan@switchcup.cz
(technický úsek a catering)